موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت

پرونده‌های بدهکاران بانکی

پرونده‌های بدهکاران بانکی

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «بدهکاران بانکی» ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

  • محاسبه سود تسهیلات
  • جریمه دیرکرد تسهیلات
  • توقف احکام توقیف اموال
  • و…

سوالات متداول